1. Inleiding

Intertoys vindt het belangrijk dat zorgvuldig en transparant wordt omgegaan met de persoonsgegevens van sollicitanten.

In verband met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 is de privacy & cookieverklaring van Intertoys op de website werkenbijintertoys.nl aangepast.

In deze privacyverklaring kun je nalezen op welke manier Intertoys omgaat met de persoonsgegevens die Intertoys via deze website verzamelt, welke rechten je hebt ten aanzien van je persoonsgegevens en hoe je deze kunt uitoefenen.

Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

2. Verantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens

Intertoys B.V. gevestigd aan de Van Der Madeweg 13, 1114 AM Amsterdam-Duivendrecht (hierna: “Intertoys”) is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

3. Algemene informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens

Intertoys verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens vanaf het moment dat je bij ons solliciteert via deze website.

Persoonsgegevens zijn alle soorten gegevens waarmee je direct of indirect geïdentificeerd kunt worden. Denk bijvoorbeeld aan je naam, e-mailadres, CV en screeninggegevens.

Bijzondere categorieën persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakorganisatie en strafrechtelijk verleden, genetische gegevens en biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon. Intertoys verwerkt deze gegevens in principe niet, tenzij we hiertoe wettelijk genoodzaakt zijn.

Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de toepasselijke privacy wet- en regelgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
 • duidelijk vermelden welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden. Dat doen wij via deze privacy & cookieverklaring;
 • proberen de verzameling van jouw persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het specifieke doel waarvoor we jouw persoonsgegevens hebben verkregen;
 • jouw rechten om jouw persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te rectificeren, te verwijderen, te beperken en/of over te dragen (portabiliteit) respecteren.
Hieronder leggen we uit welke persoonsgegevens Intertoys via deze website verzamelt en gebruikt, met welk doel dit gebeurt, op welke juridische grondslag dit gebaseerd is en hoe lang we je gegevens bewaren. Wij raden je aan deze privacy & cookieverklaring zorgvuldig te lezen.

4. Verzameling van persoonsgegevens via de website Werkenbijintertoys.nl

Wanneer je voor jouw sollicitatie gebruik maakt van onze website Werkenbijintertoys.nl kunnen er op verschillende manieren persoonsgegevens door ons worden verzameld:
 • Online sollicitatie: via ons online sollicitatieformulier kun je online solliciteren. In dat verband vragen wij je om een aantal persoonsgegevens zodat we jouw sollicitatie kunnen verwerken en beoordelen;
 • Job-alerts en delen per e-mail: om op de hoogte te blijven van nieuwe vacatures kun je een job-alert instellen. Verder is het mogelijk een vacature per e-mail te delen of als favoriet op te slaan;
 • Gebruik website: bij het surfen op onze website wordt technische informatie over jouw apparaat (bijvoorbeeld het IP-adres) en over jouw bezoekgedrag op de website verkregen;
 • Contact opnemen: je kunt ons benaderen met vragen en/of opmerkingen via het e-mailadres privacy@intertoys.nl. Wij zullen in dat geval contact met je opnemen om jouw vraag of opmerking te beantwoorden.

5. De persoonsgegevens die Intertoys verwerkt

Als je gebruik maakt van onze website, kunnen we de volgende gegevens van jou verwerken:
 • Naam en contactgegevens: voor- en achternaam, initialen, titel, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer;
 • Demografische gegevens: geslacht, geboortedatum, land regio, plaatsnaam, nationaliteit;
 • Beschikbaarheid: werkvergunning en gegevens die de mate van jouw beschikbaarheid aangeven;
 • Curriculum Vitae: informatie over opleidingen, trainingen, werkervaring, hobby’s, LinkedIn profiel;
 • Beoordeling geschiktheid als kandidaat: gegevens waarop wij jou als sollicitant beoordelen, zoals een videopitch en uitkomst assessment;
 • Communicatiegegevens: technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt om de website te bezoeken (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet of een kiosk uit de winkel), zoals IP-adres, MAC-adres, gebruikte browser, taalinstellingen, besturingssysteem, service provider, type apparaat.;
 • Technische gegevens: je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en het tijdstip van jouw bezoek op onze website.

6. De doeleinden waarvoor Intertoys we jouw persoonsgegevens verwerkt

De hierboven onder hoofdstuk 5 genoemde persoonsgegevens gebruiken we voor de volgende doeleinden:
 1. om jou de mogelijkheid te bieden online te solliciteren op een vacature en gebruik te maken van de functionaliteiten van onze website;
 2. om jouw online sollicitatie te verwerken en over het verloop van de procedure met jou te communiceren;
 3. om jouw geschiktheid als kandidaat voor een bepaalde vacature te beoordelen;
 4. om jouw vragen en opmerkingen te kunnen beantwoorden;
 5. om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en dienstverlening en deze zo nodig te verbeteren. Dit doen wij op basis van jouw voorkeuren en gebruik van de website;
 6. om jou op de hoogte te houden van nieuwe (passende) vacatures.

7. Op basis van welke grondslagen verwerken we jouw persoonsgegevens?

De verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op verschillende grondslagen. Hieronder lichten we per type verwerking toe op basis van welke grondslag dit gebeurt:

Job alert

De juridische grondslag voor de verwerking van de gegevens die je hebt verstrekt voor het toesturen van job-alerts is de uitvoering van de overeenkomst met jou.

Online-sollicitatieformulier

De juridische grondslag voor het in behandeling nemen en afwikkelen van jouw sollicitatie is de uitvoering van een precontractuele overeenkomst met jou. De juridische grondslag van de overige verwerkingen is de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om de geschiktheid van jou als kandidaat te kunnen beoordelen.

Contactformulier

De juridische grondslag voor de verwerking van de gegevens die je hebt verstrekt op het contactformulier op de Werkenbijintertoys-website is de uitvoering van een overeenkomst met jou.

8. Pre-employment screening

Intertoys vindt het belangrijk om betrouwbare en integere werknemers in dienst te nemen en voert daarom pre-employment screenings uit wanneer dat noodzakelijk is vanwege de aard en risico’s verbonden aan een bepaalde functie. De screenings worden uitgevoerd in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving en ethische overwegingen.

Intertoys vraagt alleen persoonsgegevens op die van belang zijn voor de betreffende functie waarop je solliciteert. Na afloop van de screening informeert Intertoys je over de uitkomsten van de screening.

Intertoys kan als onderdeel van een screening gegevens in het door jou verstrekte curriculum vitae nagaan, door bijvoorbeeld contact op te nemen met door jou opgegeven referenties, door de echtheid van diploma’s te controleren of door je op te zoeken via online zoekmachines.

Bij bepaalde functies met een hoger risico voeren wij een integriteitsscreening uit om de integriteit en betrouwbaarheid van de kandidaat te beoordelen. Wij geven dit aan bij de betreffende vacature. Wij voeren daarvoor een controle uit via het waarschuwingsregister van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel voor winkelmedewerkers. Intertoys kan ook de zwarte lijst raadplegen die er is voor detailhandel.

De juridische grondslag hiervoor is het gerechtvaardigde belang van Intertoys om te kunnen vertrouwen op de betrouwbaarheid en integriteit van haar personeel.

9. Cookies

Tijdens het surfen op de Werkenbijintertoys-website en het gebruiken van functionaliteiten op deze website (online sollicitatieformulier, job alert, contact formulier) wordt technische informatie over jouw apparaat en over jouw bezoekgedrag op de website verkregen en bewaard.

Deze informatie helpt ons om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en dienstverlening en deze zo nodig te verbeteren. Dit doen wij op basis van jouw voorkeuren en gebruik van de website. Daarnaast verwerken we deze gegevens om jou de mogelijkheid te bieden online te solliciteren op een vacature en gebruik te maken van de overige functionaliteiten van onze website.

Je kunt meer lezen over het gebruik van cookies in onze cookie verklaring.

10. Bewaartermijn van jouw gegevens

Sollicitatiegegevens

Wanneer je niet bij ons komt werken, bewaren we je sollicitatiegegevens tot maximaal 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaard, tenzij wij jouw toestemming hebben om jouw gegevens langer te bewaren om je bij toekomstige passende vacatures te kunnen benaderen. In dit geval bewaren wij jouw sollicitatiegegevens maximaal één jaar.

Wanneer je wel bij ons komt werken worden deze gegevens onderdeel van je personeelsdossier.

Videopitch

De videopitch wordt maximaal 1 maand bewaard.

Job-alert

Wij bewaren jouw gegevens die nodig zijn voor het versturen van een job-alert tot het moment van jouw uitschrijving. Bij iedere job-alert die je van ons ontvangt heb je ook de mogelijkheid om je af te melden.

Contactformulier

Als je het contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die jij ons toestuurt bewaard gedurende de periode die naar de aard of de inhoud van het contactformulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

11. Verstrekking van jouw gegevens aan derden

De door jou verstrekte gegevens worden alleen aan derde partijen doorgegeven, als dit noodzakelijk is voor de verwerking van jouw sollicitatie of gevraagde diensten.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken als jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

12. Websites van derden

De vacatures, artikelen en video's die je op de Werkenbijintertoys-website bekijkt, kun je door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies, zodat de social media partijen jou herkennen op het moment dat jij een artikel of video wilt delen. De beheerders van deze social media kunnen jouw persoonsgegevens verzamelen.

Deze privacy & cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van buttons of links met onze website zijn verbonden. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van de website, om er zeker van te zijn dat ze goed met jouw gegevens omgaan.

13. Beveiliging van jouw gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ingevoerd om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen het verlies, wijziging of het onrechtmatig gebruik daarvan. Wij beveiligen onze systemen en applicaties op een niveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op deze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

14. Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website. We zullen dan ook in geen geval opzettelijk persoonsgegevens verwerken van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Personen onder de 16 jaar mogen alleen met toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger solliciteren op onze website.

Voor alle ouders en wettelijk vertegenwoordigers geldt dat als het tot jouw kennis komt dat wij de persoonsgegevens van jouw minderjarige kind onbewust toch hebben verwerkt, dan kan hiervan melding worden gemaakt aan ons door een e-mail te sturen naar privacy@intertoys.nl. In een dergelijk geval zullen we zo spoedig mogelijk overgaan tot de verwijdering van de persoonsgegevens van de minderjarige.

15. Doorgifte naar landen buiten de EER

Op dit moment worden er geen persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte. Wanneer hiervan mogelijk in de toekomst sprake zal zijn zullen we zorgen voor passende maatregelen en waarborgen en deze gegevens alleen buiten de EER opslaan of verwerken als dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving.

16. Jouw privacyrechten

Voor vragen over ons privacy & cookiebeleid of voor het kenbaar maken van verzoeken tot inzage, wijziging of verwijdering van jouw persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan privacy@intertoys.nl.

Intertoys zal op deze verzoeken zo snel mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk binnen vier weken, reageren, tenzij verlenging van deze termijn gerechtvaardigd is op grond van de wet.

Je hebt de volgende rechten:

Inzage en rectificatie/correctie

Je kunt een overzicht opvragen van je persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Wanneer blijkt dat je gegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn kan je ook een verzoek doen tot wijziging of correctie van je gegevens.

Bezwaar

Je kunt altijd bezwaar maken tegen gebruik van je persoonsgegevens voor de job-alerts en/of (verdere) ontvangst van informatie via privacy@intertoys.nl. De e-mails die Intertoys verstuurt bevatten allemaal een afmeldmogelijkheid. Als je je via deze mogelijkheid afmeldt, zul je dat soort berichten niet meer ontvangen. Voor informatieberichten kun je je niet afmelden.

Verwijdering

Als je wilt dat Intertoys je persoonsgegevens verwijdert, kun je daarom verzoeken.

Het is mogelijk dat (enkele van) je persoonsgegevens na een dergelijk verzoek niet mogen worden verwijderd, bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting die op ons rust.

Beperking verwerking

Als je gegronde redenen hebt om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen, bijvoorbeeld omdat je de juistheid van de persoonsgegevens die Intertoys verwerkt, betwist, of omdat je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Intertoys, kun je hierom verzoeken.

Gegevensoverdraagbaarheid

Als de verwerking van je persoonsgegevens door Intertoys gebaseerd is op je toestemming en via geautomatiseerde procedures wordt verricht, heb je het recht om te verzoeken dat de betreffende persoonsgegevens die je aan Intertoys hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen.

Intrekken toestemming

Als een verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op je (in vrijheid gegeven) toestemming, heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

17. Klachten

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt altijd contact opnemen met privacy@intertoys.nl. Als je niet tevreden bent met onze reactie, kun je je klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

18. Wijzigingen in deze privacy & cookieverklaring

Wij kunnen deze privacy & cookieverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Op deze website staat altijd de mees recente versie van het privacybeleid van Intertoys ten aanzien van de persoonsgegevens die via deze website verwerkt worden.

19. Contactgegevens

Als je vragen hebt over jouw privacy en/of deze privacy & cookieverklaring, dan kun je contact met ons opnemen via privacy@intertoys.nl.

Cookieverklaring

De website van www.werkenbijintertoys.nl is van Intertoys B.V. te Amsterdam-Duivendrecht. Bij een bezoek aan onze website registreren wij:
 • je surfgedrag op onze website
 • je e-mailadres als je dit aan ons ter beschikking stelt
 • alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld je sollicitatiegegevens).

Intertoys gebruikt hiervoor cookies, maar wat zijn dat eigenlijk?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website naar de computer worden gestuurd. Met cookies vergroten wij jouw sollicitatiegemak op de recruitmentsite van Intertoys. Ze helpen ons jouw voorkeuren onthouden en het navigeren door de recruitmentsite te vergemakkelijken.

Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Klik op een van onderstaande links om direct naar de handleiding van jouw browser te gaan. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw je voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.
Belangrijk om te weten: het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Hoe lang blijven cookies staan?

De meeste cookies van werkenbijintertoys.nl verdwijnen als je de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. Je kunt ze zelf op elk moment via je browser verwijderen.

Intertoys gebruikt cookies op werkenbijintertoys.nl voor de volgende doeleinden:

 • het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina’s tijdens het solliciteren, zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen;
 • het mogelijk maken om inhoud van onze website te delen via social media;
 • het mogelijk maken te reageren op onze website;
 • het meten van het gebruik van de website.

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten, tevens met behulp van de software van een derde partij, hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor:
 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 • het optimaliseren van de website

Cookies om de inhoud van onze website te delen via social media

De vacatures, artikelen en video's die je op onze website bekijkt, kun je door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat jij een artikel of video wilt delen.

Deze cookies maken het dus mogelijk dat ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen.

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Intertoys heeft daar geen invloed op.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze cookieverklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met privacy@intertoys.nl.
Deze privacy en cookie verklaring is laatst gewijzigd op 14-08-2018

Wil je nooit een vacature missen?