Algemeen

Op de toegang tot en het gebruik van deze website van Intertoys zijn, naast de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, de onderstaande voorwaarden van Intertoys B.V., gevestigd aan de Van der Madeweg 13, 1114 AM, Amsterdam-Duivendrecht (hierna: “Intertoys”) van toepassing.

Wij raden je aan deze voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door het bezoek aan en door het gebruik maken van deze website, ga je akkoord met onderstaande voorwaarden. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van andere websites van Intertoys, bereikbaar via aan de domeinnaam werkenbijintertoys.nl gerelateerde sublevel domeinnamen.

Als je het niet eens bent met de inhoud van deze disclaimer, ga dan niet verder op deze website.

Inhoud

Intertoys, eigenaar en beheerder van deze website, besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van deze website. Intertoys kan echter niet garanderen dat de gegevens op deze website volledig zijn, juist zijn of niet verouderd zijn en is op geen enkele manier aansprakelijk voor direct of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik, het bezoek en/of de al dan niet tijdelijke (on)bereikbaarheid van deze website.

Intertoys is evenmin niet aansprakelijk voor de inhoud van eventuele content die door gebruikers op deze website is geplaatst of op een andere manier afkomstig is van derden.

Intertoys staat er niet voor in dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor jij de informatie van deze website raadpleegt.

Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van beweringen over de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op deze site wordt continue aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Intertoys mag in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. Intertoys heeft ook het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen dan wel te verwijderen.

Intertoys kan deze website al dan niet tijdelijk buiten gebruik stellen of ontoegankelijk maken zonder dat zij op enigerlei wijze aansprakelijk is voor de hieruit voortvloeiende schade.

Intertoys is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, bots, Trojaanse paarden en dergelijke, mochten deze op deze website of op de op deze website geplaatste gegevens, bestanden en/of elektronische communicatiemiddelen voorkomen.

Links naar andere websites

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Intertoys is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met (persoons)gegevens van gebruiker. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de websites waarnaar deze website linkt.

Wijziging disclaimer

Intertoys behoudt zich het recht voor deze disclaimer en de daarin opgenomen voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op deze website direct van kracht.

Toepasselijk recht

Op deze disclaimer en de daarin opgenomen voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Contact

Geeft de informatie hierboven geen antwoord op uw vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers via de Contact-pagina.

Wil je nooit een vacature missen?